Tini-on

 

Sa pag-abot sang inadlaw

nga ikaw akon nakilala,

imo nga ginpatinggas ang paglaum

nga nagtulog sining mga tini-on.

Basi amo na ini ang gina-siling nila

nga senyales sang paghigugma,

ukon may gahom ka lang

sa pagpatalang?

holding-hands-in-movie-theater-tagaibaanako-reinventing-relationship

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s